CENTRUL DE INFORMARE PROFESORI

- Perfecţionarea cadrelor didactice;

- Oferta de perfecţionare / formare a CCD;

- Fişa de evaluare;

- Fişa de observare a lecţiei;

- Graficul asistenţelor;

- Atribuţiile şi responsabilităţile dirigintelui;

- Organigrama claselor 2015-2016;

- Planficarea instruirii practice 2015-2016;

- Fişa activităţii extraşcolare;

- Legislaţie.

 - APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din pentru învăţământul gimnazial.

Evenimente importante

  • Mod de prezentare

Prezentare inteligenta LICEUL NICOLAE CIORANESCU - 10:15 FEBRUARIE 2016