Misiunea și viziunea școlii

Liceul Tehnologic "Nicolae Cioranescu" promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se adapteze la schimbările unei societăți dinamice.
       Școala își va îndeplini misiunea :
- angajându-se în asigurarea unei activități de calitate în întreg procesul de învățământt asigurând și valorificând în mod optim resursele umane, completând, diversificând și exploatând rațional resursele materiale;
- creând un climat de siguranță fizică și de autentică libertate spirituală pentru toți elevii oferind programe educative variate;
- cultivând încrederea în forțele proprii, inițiativa personală și încurajându-i pe elevi spre performanțele școlare;
- realizând parteneriate reale cu familiile elevilor și cu comunitatea locală - implicând elevii și profesorii în programe europene;
- orientând și îndrumând elevii către adevăratele valori morale și modele îmbinând experiența și tradiția școlii cu noutatea specifică societății moderne și a economiei bazate pe cunoaștere.

       Toate acestea, deoarece nu ne mai putem permite "tihna" școlii tradiționale, orientate spre trecut, care pune accent doar pe cunoștințe, ci avem nevoie de o școală care îi pregătește pe copii și tineri pentru viitor, punând accent pe acele competențe sociale și de comunicare pe care un absolvent de școală trebuie să le aibă pentru:

  1. orientarea și integrarea în societate - inclusiv în domeniul educației civice și pentru cetățenie democratică;
  2. dobândirea și stăpânirea unei profesiuni;
  3. învațarea pe tot parcursul vieții și din toate aspectele vieții;
  4. dezvoltarea unor relații de familie și inter-personale corespunzătoare;
  5. a trăi și a munci oriunde în lume.
  6.  

Evenimente importante

  • Mod de prezentare

Prezentare inteligenta LICEUL NICOLAE CIORANESCU - 10:15 FEBRUARIE 2016