PROIECTE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE- Proiect ERASMUS+”IN.APP.ME. WBL” project Innovative and Applicative Methods in Work Based Learning Metode inovatoare și aplicative în învățarea bazată pe muncă Erasmus+ Programme 2018-1-IT01-KA202-006882

- DESCRIERE_PROIECT_INAPPMEWBL;

- Activitate_de_invatare_1_INAPPMEWBL;

- Meeting_1_FINLANDA_INAPPMEWBL;

- Meeting_2_ROMANIA_INAPPMEWBL;

- Meeting_3_TURCIA_INAPPMEWBL;

- PROIECT ERASMUS -Innovative and Applicative Methods in Work Based Learning;

- Programe si proiecte educative;

- Activități desfășurate - ALTERNATIVE

     

Evenimente importante

  • Mod de prezentare

Prezentare inteligenta LICEUL NICOLAE CIORANESCU - 10:15 FEBRUARIE 2016